Rodzinny rajd rowerowy w Ustroniu

Rodzinny rajd rowerowy w Ustroniu.

W dniu 24 maja 2015 r. odbędzie się w Ustroniu 19 rodzinny rajd rowerowy.

Celem imprezy jest: popularyzacja ścieżek i tras rowerowych, czynnego spędzania czasu wolnego z rodziną, podnoszenie sprawności fizycznej.

Prawo startu mają wszyscy chętni, którzy zgłoszą w terminie swój udział w rajdzie. Dzieci i młodzież pod opieką rodziców, opiekunów. Ze względu na ich bezpieczeństwo wskazane kaski.

Uczestnictwo na własną odpowiedzialność.

TEGOROCZNA TRASA RAJDU:

Ustroń Rynek

Bładnice Dolne

Ośrodek „Gajówka”

Ustroń Amfiteatr.

Długość to około 20 km

START: Godz. 900 Ustroń – Rynek.

ODPOCZYNEK: Bładnice Dolne, Ośrodek Gajówka, posiłek regeneracyjny, zabawy sportowo – rekreacyjne.

META: Ustroń – Amfiteatr.

Zakończenie rajdu ok. godz.1300

WPISOWE: 10 zł/ osoby.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują koszulkę rajdową, posiłek regeneracyjny na półmetku, prawo uczestnictwa w losowaniu upominków, nagród. ZGŁOSZENIA I OPŁATA w terminie do 10 Maja – przez internet na adres: rejestracja.ustron.pl

– wpisowe w wysokości 10 zł od osoby na konto ING nr 85 1050 1070 1000 0024 0604 4103 z podaniem imion i nazwisk osób, których dotyczy opłata. – osobiście w Urzędzie Miasta p. nr 16 w terminie od 6 – 8 maja w godzinach pracy urzędu.

Odbiór zamówionych koszulek od 20 – 22 maja w Urzędzie Miasta, p. nr 16 w godz. od 800 _1600

BRAK DOKONANIA WPŁATY W TERMINIE SKUTKUJE, IŻ ZGŁOSZENIE NIE JEST PRZYJĘTE NAGRODY I UPOMINKI:

Warunkiem uczestnictwa w losowaniu upominków i nagród, jest wrzucenie do urny w dniu rajdu otrzymanych losów przy odbiorze koszulek. UWAGA ! – Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w rajdzie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem rajdu. – Jazda podczas rajdu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. – Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa podczas imprezy, stosowania się do regulaminu oraz wskazań funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej zabezpieczających ruch drogowy. –

Uczestnik rajdu odpowiada za spowodowanie wypadku. – Ubezpieczenie we własnym zakresie.

ORGANIZATOR IMPREZY: Urząd Miasta – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, p. nr 16, tel. 857 93 28

Załoga Apartamentów Beskidzkich zaprasza do udziału w rajdzie.