Regulamin najmu apartamentów APARTAMENTY BESKIDZKIE.

§ 1.
WARUNKI OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych w ofercie APARTAMENTY BESKIDZKIE.  Operatorem APARTAMENTÓW BESKIDZKICH jest B2B TAX PIETRZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 30/1 (KRS: 0000760758, NIP: 6342942398). Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zawarta umowa obejmuje jedynie krótkotrwały wynajem apartamentu – bez wyżywienia i dojazdu. APARTAMENTY BESKIDZKIE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez APARTAMENTY BESKIDZKIE kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

§ 2.
REZERWACJA
Rezerwacji apartamentu można dokonać w następujący sposób:
– System rezerwacji on-line na stronie internetowej www.ustron-apartamenty.eu
– Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 577-780-522
– Poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail: info@ustron-apartamenty.eu
– Poprzez popularne portale rezerwacyjne (booking.com, AirBnB, Expedia, e-holiday, Hotels.com i inne) na zasadach określonych przez dany portal.

Dokonując rezerwacji Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
– Data rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji
– Nazwa apartamentu będącego przedmiotem rezerwacji
– Ilość osób które zostaną zameldowane w apartamencie
– Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
– Adres zamieszkania osoby dokonującej rezerwacji
– Numer telefonu oraz adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji
Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na podany adres e-mail „potwierdzenie wstępnej rezerwacji” wybranego apartamentu wraz z przedstawieniem całkowitych kosztów rezerwacji.
Brak opłacenia rezerwacji w wyznaczonym terminie 2 dni oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.
Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych APARTAMENTY BESKIDZKIE. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3.
RODZAJE REZERWACJI
Oferujemy jeden rodzaj rezerwacji tj. – „OFERTA BEZZWROTNA” – Jest to oferta bez możliwości bezpłatnego odwołania, anulowania.
Odwołanie rezerwacji przez Klienta w dowolnym terminie, skutkuje obciążeniem kosztami odwołania rezerwacji w wysokości 100 % wartości rezerwacji.
W przypadku rezerwacji Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty zaliczki w wysokości 100% wartości rezerwacji w celu jej potwierdzenia.

§ 4.
PŁATNOŚCI
W celu potwierdzenia rezerwacji i opłacenia pobytu Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
Płatność przelewem na konto:
Numer konta: PL 29 1140 2004 0000 3102 7832 1019 Bank MBank S.A..
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
Dane do przelewu:
B2B TAX PIETRZAK SP.K., UL. Poniatowskiego 30/1 Katowice
Płatność on-line za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl
Serwis Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności Klient zostanie automatycznie przekierowany do systemu Przelewy24.pl. W kolejnych krokach klient zostanie poproszony do wyboru swojego banku lub karty kredytowej a następnie przekierowany na stronę swojego banku w celu ukończenia płatności.
Szczegółowe informacje o płatnościach za pośrednictwem Przelewy24.pl znajdziesz w regulaminie pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin .
Płatność on-line za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal.
Wybierając tę opcję płatności klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę serwisu PayPal. Płatność można zrealizować logując się na swoje konto PayPal lub podając dane karty płatniczej sygnowanej logiem Visa, MasterCard, Maestro, Discover lub American Express.
Szczegółowe informacje o płatnościach za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal znajdziesz w regulaminie pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL

§ 5.
ANULOWANIE, ZMIANA REZERWACJI
Anulowanie rezerwacji zostało szczegółowo opisane w § 3.
Zmiana rezerwacji możliwa jest jedynie za zgodą APARTAMENTY BESKIDZKIE.
APARTAMENTY BESKIDZKIE zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez Gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.
Ewentualne zmiany powinny być zgłaszane telefonicznie 577-780-522 lub mailowo na adres: info@ustron-apartamenty.eu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości dokonania zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniem od umowy, odwołanie rezerwacji realizowane jest zgodnie z zasadami opisanymi w § 3.

§ 6.
PRZYJAZD, ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE
Apartamenty wynajmowane są na doby.
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 i kończy o godzinie 11.00 następnego dnia.
Zameldowanie możliwe jest w godzinach: 15.00 – 20.00 po wcześniejszym umówieniu konkretnej godziny zameldowania. Po tej godzinie możliwe jest samodzielne zameldowanie (klucze pozostawione są w umówionym miejscu.
Klient każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu i odbioru kluczy do apartamentu.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem APARTAMENTY BESKIDZKIE.
Klient w trakcie zameldowania zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz do uiszczenia należności w gotówce.
Personel APARTAMENTY BESKIDZKIE ma prawo do odmowy wydania kluczy do apartamentu jeżeli gość:
– nie posiada ważnego dokumentu tożsamości
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
– zachowuje się agresywnie
Wymeldowanie odbywa się od godziny 8.00 do godziny 11.00. Godzina wymeldowania ustalana jest indywidualnie z klientem telefonicznie.
Wymeldowanie z apartamentu po godzinie 11.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem APARTAMENTY BESKIDZKIE traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według cen obowiązujących w danym dniu (bez uwzględnienia cen promocyjnych).
Wcześniejsze zameldowanie, późniejsze wymeldowanie lub przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi APARTAMENTY BESKIDZKIE minimum na jeden dzień wcześniej. Prośby Klienta będą realizowane w zależności od dostępności apartamentów w danym terminie.

§ 7.
APARTAMENT ZASTĘPCZY
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności oraz niezależnych od APARTAMENTY BESKIDZKIE, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, APARTAMENTY BESKIDZKIE zobowiązuje się do udostępnienia innego apartamentu o tym samym lub wyższym standardzie niż pierwotnie zarezerwowany apartament.
W przypadku braku wolnego apartamentu zastępczego APARTAMENTY BESKIDZKIE  ma prawo anulować rezerwacje. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wykonane.

§ 8.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem turystyczno-wypoczynkowym lub podróżą służbową.
Palenie papierosów i wszelkich innych wyrobów tytoniowych jest zabronione w apartamentach, na balkonach jak i na terenie całego obiektu. Klient niestosujący się do zakazu za każdym razem zobowiązuje się do zapłaty kary w wysokości 500,00 PLN na poczet odświeżenia pomieszczeń, sprzętu, pranie zasłon, firan itp.
Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez towarzyskich w apartamencie i na terenie całego obiektu jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Klient zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 500,00 PLN.
Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta określona podczas rezerwacji pobytu (maksymalnie 4 osób w apartamencie I i II 6 osób w apartamencie nr III). W przypadku niedotrzymania umowy w tym zakresie Klient zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 500 PLN.
W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu apartamentu lub uszkodzenia wyposażenia Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego personelowi APARTAMENTY BESKIDZKIE.
Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz na terenie całego obiektu.
Klient zobowiązany jest każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz.
APARTAMENTY BESKIDZKIE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
APARTAMENTY BESKIDZKIE nie ponosi odpowiedzialności za auta pozostawione na wyznaczonych miejscach parkingowych.
W przypadku zgubienia przez Klienta kluczy do apartamentu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 500 PLN za wymianę zamków oraz breloków wejściowych do budynku.
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bram wjazdowych Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 500 PLN za zakup nowego pilota, dorobienie kluczy i breloków wejściowych.
Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Do obowiązków gościa należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
W sprawach nieobjętych treścią niniejszego regulaminu obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.
ZWIERZĘTA
Zwierzęta w naszych obiektach mogą przebywać jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody APARTAMENTY BESKIDZKIE i uiszczeniu umówionej opłaty.

§ 10.
REKLAMACJE

Klient ma prawo do wniesienia reklamacji. Reklamacje wnosi się za pośrednictwem adresu e-mail: info@ustron-apartamenty.eu. Reklamacja są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od dnia wniesienia reklamacji.